INTEGRITETSPOLICY

 
 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

RFSU AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig.
 
När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress hello@elise1933.com.
 
RFSU AB, förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.